Матеріалознавство

Вступ

Лабораторна робота № 1. Макроаналіз металів і сплавів

Лабораторна робота № 2. Мікроаналіз металів і сплавів

Лабораторна робота № 3. Визначення критичних точок і побудова діаграми стану сплавів ’’Свинець – сурма’’

Лабораторна робота № 4. Аналіз діаграм стану подвійних систем

Лабораторна робота № 5. Аналіз діаграми стану сплавів системи ’’Залізо – вуглець’’

Лабораторна робота № 6. Вивчення мікроструктур вуглецевих сталей у рівноважному стані

Лабораторна робота № 7. Вивчення мікроструктур та властивостей чавунів

Лабораторна робота № 8. Термічна обробка сталей

Лабораторна робота № 9. Термічна обробка алюмінієвих сплавів

Тестові завдання з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство»

Словник термінів

Література