Основи психології та педагогіки

Передмова.

1. Завдання та предмет курсу “Основи психології та педагогіки”.

1.1. Значення психологічних та педагогічних знань в діяльності людини.

1.2. Визначення предмета психології та педагогіки. Зв’язок психології та педагогіки.

2.Наука психологія.

2.1 Етапи розвитку психологічних знань.

2.2 Зв’язок психології з іншими науками.

2.3 Структура психологічної науки.

2.4 Основні методи науково-психологічних досліджень.

Теми та питання для підготовки до семінарських занять.

Список використаної та рекомендованої літератури.

Розділ ІІ

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

1. Сучасні психологічні теорії особистості.

1.1. Визначення понять “людина”, “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”.

1.2. Психоаналіз (фрейдизм, неофрейдизм).

1.3. Біхевіоризм.

1.4. Гуманістична психологія особистості.

1.5. Трансперсональні теорії особистості.

1.6. Гештальтпсихологія.

1.7. Когнітивна психологія.

1.8. Структурний та трансактний аналіз Е. Берна.

2. Пізнавальні процеси психіки особистості.

2.1. Структура основних форм прояву психіки особистості та їх взаємодії.

2.2. Пізнавальні процеси психіки особистості.

2.3. Відчуття, сприймання як початкові рівні пізнання.

2.4. Мислення. Індивідуальні особливості мислення.

2.5. Пам’ять. Види памяті.

2.6. Увага. Властивості уваги.

2.7. Уява. Значення  уяви у формуванні творчої особистості.

2.8. Мова та її значення у спілкуванні.

3. Емоційні та вольові процеси психіки особистості.

3.1. Емоції та почуття.

3.2. Воля. Розвиток волі.

4. Психічні стани особистості.

4.1. Психічні стани особистості та їх види.

4.2. Стрес. Засоби подолання стресу.

5. Психічні властивості особистості.

5.1. Психічні властивості особистості та їх види.

5.2. Темперамент. Характеристика типів темпераменту.

5.3. Характер особистості. Акцентуації характеру.

5.4. Задатки і здібності особистості.

6. Самооцінка особистості. Психологічні та педагогічні аспекти формування та зміни самооцінки особистості.

7. Психологія творчості особистості.

7.1. Поняття про діяльність.

7.2. Творчість особистості.

Теми та питання для підготовки до семінарських занять.

Теми лабораторних робіт.

Список використаної та рекомендованої літератури

Розділ ІІІ

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

1. Соціальна психологія. Вчення про соціальні групи.

1.1. Поняття соціальної групи. Класифікація груп.

1.2. Рівні розвитку груп. Колектив.

2. Соціально-психологічні аспекти взаємовідносин в соціальних групах.

2.1. Проблема лідерства та керівництва. Типи лідерства.

2.2. Соціально-психологічний клімат соціальної групи.

3. Психологія спілкування.

3.1. Поняття спілкування. Вербальна та невербальна комунікації.

3.2. Спілкування і взаєморозуміння.

3.3. Поняття конфлікту. Методики аналізу та вирішення конфліктів.

Теми та питання для підготовки до семінарських занять.

Теми лабораторних робіт.

Список використаної та рекомендованої літератури.

Розділ ІV

ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

1. Предмет та завдання педагогіки. Галузі педагогіки. Цілі та зміст освіти.

2. Основи теорії навчання.

2.1. Дидактика. Принципи навчання.

2.2. Форми організації і методи навчання.

2.3. Контроль навчально-пізнавальної діяльності.

3. Основи теорії виховання.

3.1. Виховання. Мета та завдання виховання.

3.2. Принципи виховання. Самовиховання.

3.3. Види та методи виховання.

Теми та питання для підготовки до семінарських занять.

Список використаної та рекомендованої літератури.

Термінологічний словник.

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

Ресурс: