ГЕОГРАФІЯ 9 КЛ.

Тема №39. Транспорт України. Види транспорту.

Дослідження. Міські види транспорту свого обласного центру.

Мета: сформувати уявлення про особливості транспортного комплексу України; показати своєрідність кожного виду транспорту; розвивати вміння система­тизовувати досліджуваний матеріал, самостійно працю­вати з підручником.

Тип уроку: урок вивичення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: підручники та посібники, географічні карти та атласи, схеми, Інтернет-ресурси.

Терміни та поняття: «транспортний вузол», «транспортна магістраль», «обсяг перевезень», «вантажообіг», «пасажирооборот». 

                                              ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ І УМІНЬ

  Учитель. Назвіть відомі вам прислів’я про рух.

-       Усі шляхи ведуть до Риму. Язик до Києва доведе. Со­бака гавкає, караван іде. Хто високо літає, може низько впасти. Може, кривий кінь вивезе. Тихіше їдеш, далі будеш. Їхав до Фоми, а заїхав до куми. Переплив море — в калюжі потонув. Іти в науку — терпіти муку. Піший кінному не товариш.

-       Назвіть основні способи руху. (По суші, по воді й у повітрі)

А як можна ще передати, наприклад, інформацію? (Електронним способом)

 IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

-       image2Які види транспорту розвинені в Україні?

(Автомобільний, залізничний, повітряний, трубопровідний, річковий і морський, електронний)

Розповідь, пояснення вчителя

Завдяки рівнинній території в Україні добре розвине­на транспортна мережа. За географічним положенням Україна перебуває в дуже вигідних умовах. Цей факт впливає на розвиток її господарства.

Розгляньмо основні особливості транспортної мере­жі України.

Транспорт образно називають «кровоносною систе­мою» економіки країни.

Словникова робота

Завдання транспортної системи — забезпечення стій­ких зв’язків між окремими галузями й районами країни, своєчасне й повне задоволення потреб госпо­дарства й населення у перевезеннях.

Транспортна система — це сукупність усіх видів транспорту, пов’язаних між собою з метою задоволення потреб населення і держави в перевезеннях пасажирів і вантажів. Вона містить у собі транспортні пункти (станції, пристані, аеропорти), транспортні вузли й транспортні магістралі.

Транспортний вузол — це населений пункт, у якому сходяться кілька видів транспорту і здійснюється обмін вантажами між ними.

(знайти на карті найбільші транспортні вузли України).

Вантажообіг показник обсягу роботи транспорту з перевезення вантажів, що обчислюється як добуток кількості перевезених вантажів (т) на відстань певного перевезення (км).

Пасажирооборот — показник обсягу пасажирських перевезень транспорту, обчислюваний як добуток кількості пасажирів на відстань перевезення.

 V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Дослідження. Міські види транспорту свого обласного центру

1.  Міський транспорт

Учитель. Основне призначення міського транспорту — перевезення пасажирів.

-       Які види транспорту відносяться до міських?

У наш час міський транспорт великих міст може об'єднувати всі види відомого нам транспорту, але сюди ще додаються чисто міські види - метро, фунікулер, підвісні та спеціальні дороги.

 Слід врахувати, що за останній час велику роль у міському транспорті почав відігравати і автомобільний транспорт індивідуального користування.

Рухомий склад міського транспорту має такі види:

1) автомобільні - автобуси, таксі, легкові та вантажно-пасажирські;

2) електричні - трамваї, тролейбуси, метро, фунікулери, підвісні та спеціальні колійні дороги;

3) водні - теплоходи, пороми, катери, моторні човни.

Сучасні міські автобуси - це високо комфортабельні пасажирські автомобілі, які можуть вміщувати біля 200 пасажирів.

Таксі - це звичайні автомобілі, пристосовані спеціально для перевезень як пасажирів, так і вантажу здебільшого на коротку дистанцію.

Трамваї - це транспортні засоби з електричними двигунами, які рухаються по залізничній колії, як електровози, і мають свою електричну мережу з високою напругою.

Тролейбуси - транспортні засоби з електричними двигунами, які не потребують залізничної колії, але повинні мати свою електричну систему живлення.

Дуобуси - це універсальний транспортний мікс тролейбуса з автобусом, що може живитися і рухатися як за рахунок електричної мережі, так і від двигуна внутрішнього згоряння! Незабаром у Хмельницькому будуть  такі дуобуси рухатись за маршрутами: Ракове – Львівське шосе по вулиці Толстого, продовжиться 15-й тролейбусний маршрут з Дубового до Ракового вулицями Красовського та Чорновола! («Подільські вісті» 04.02.2017).

 Метро - це транспортні засоби - електропоїзди залізничного типу, які рухаються здебільшого під землею.

Фунікулери, підвісні дороги і спеціалізовані колійні дороги - це теж електротранспортні засоби, які потребують спеціальних залізничних колій та електромереж.

Сучасні тролейбуси забезпечують перевезення до 200 пасажирів в одному транспортному засобі.

Метро - наймолодший вид міського транспорту. Перше метро в колишньому СРСР збудовано в  Москві у 1935 році. Зараз метро діє в Києві, Дніпрі, Харкові.

Які з цих видів транспорту є у Хмельницькому?

1.   Яким видом транспорту вам подобається їздити найбільше?

2.   Який із них найкомфортабельніший, найшвидший, найдешевший?

3.   Які проблеми, на вашу думку, характерні для міського транспорту Хмельницького?

Цікаво

Міський транспорт

 Основне призначення міського транспор­ту — перевезення пасажирів.

Трамвайне сполучення виникло в Україні ще напри­кінці XIX століття. Перший трамвай у Російській ім­перії було введено в експлуатацію в 1892 році в Киє­ві. Нині в 24 містах України працює трамвайне сполучення.

Перший тролейбус в Україні було введено в дію в Києвї у 1935 році. Зараз тролейбуси перевозять пасажирів  у 46 містах України.     

Найбільш прогресивний і зручний вид міського транспорту — метрополітен. Уперше його було збудовано в Києві. Будівництво розпочалося з 1949 року, першу дільницю було відкрито у 1960 році. З 1978 року працює метрополітен у Харкові, а з 1995 року — у Дніпро­петровську.

 VІ. ПІДСУМОК УРОКУ                 

- На основі вивченого зробити висновок про те, який з видів транспорту має найкращі умови для динамічного розвитку.

- Який вид транспорту відіграє найважливішу роль в Україні?

- Назвати й показати на карті найбільші транспортні вузли й магістралі України.

- Перелічити основні проблеми транспорту.

Тестування

1. Транспорт

а) є галуззю, що виробляє матеріальні цінності;

б) забезпечує всі види внутрішніх і зовнішніх пе­ревезень;

в) є частиною соціальної сфери.

2. Вантажообіг і пасажирооборот:

а) не залежать від рівня розвитку транспорту;

б) є показником обсягу перевезених вантажів (паса­жирів) за певний час на певну відстань;

в) є витратами на перевезення одиниці транспортної продукції.

3. Перше місце за пасажирооборотом належить транспорту

а) автомобільному; б) залізничному; в) повітряному.

4. У сучасних умовах найбільш швидкими темпами розвивається транспорт:

а) залізничний; б) електронний; в) автомобільний.

5. Основне завдання морського транспорту України:

а) забезпечення зовнішніх вантажоперевезень;

б) каботажні перевезення;

в) пасажироперевезення.

Оцінюються учні, які готували випереджальні завдання й були найактивнішими за результатами уроку.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний  параграф підручника. Випереджувальне завдання: підготувати інформацію про різні види транспорту.

Із цим матеріалом переглядають:
37. Виробництво продуктів харчування в світі: сучасні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом. Традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу.
38. Урок узагальнення і систематизації знань.
40. Залізничний транспорт – основний вид транспорту України. Найважливіші автомагістралі України. Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України. Повітряний транспорт. Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори на території України.
40d. Додаток.
41. Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць й автомобільних шляхів. Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості. Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу. Міжнародні транспортні коридори.
Оберіть клас та предмет:

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

Ресурс:

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. При копіювання та використанны інформації зворотнє посилання на сайт lectures.7mile.net  обов'язкове.