ХІМІЯ 8 КЛ.
1. Найважливіші хімічні поняття.
2. Найважливіші хімічні поняття.
3. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів.
4. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.
5. Періодичний закон Д.І.Менделєєва. Періодична система хімічних елементів.
6. Будова атома. Склад атомних ядер ( протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число. Нуклід.
7. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону.
8. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону.
9. Узагальнення та систематизація знань з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома (1)». Тестова перевірка знань.
10. Стан електронів у атомі.
11. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах елементів 1- 3 періодів.
12. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах елементів 1- 3 періодів.
13. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів 1 – 3 періодів
14. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів 1 – 3 періодів.
15. Електронні та графічні електронні формули атомів. Основний та збуджений стани атома. Поняття про радіус атома.
16. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома.
17. Характеристика хімічних елементів малих періодів за місцем у періодичній системі та будовою атома.
18. Характеристика хімічних елементів малих періодів за місцем у періодичній системі та будовою атома.
19. Значення періодичного закону.
20. Контрольна робота.
21. Аналіз контрольної роботи. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів.
22. Ковалентний зв'язок, його утворення.
23. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок. Електронні формули.
24. Йони. Йонний зв'язок, його утворення.
25. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атомів елементів за хімічною формулою сполуки.
26. Складання формул сполук за відомими ступенями окиснення атомів елементів.
27. Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.
28. Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.
29. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. Лабораторний дослід №1 Ознайомлення з властивостями речовин із різними типами кристалічних ґраток.
30. Узагальнення та систематизація знань з теми: «Хімічний зв'язок і будова речовин».
31. Контрольна робота.
32. Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Число Авогадро.
33. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини.
34. Молярна маса.
35. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.
36. Закон Авогадро. Молярний об’єм.
37. Обчислення об’єму газу за нормальних умов.
38. Відносна густина газів.
39. Обчислення з використанням відносної густини.
40. Розв’язування розрахункових задач за хімічними формулами.
41. Контрольна робота.
42. Аналіз контрольної роботи. Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.
43. Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.
44. Фізичні властивості оксидів. Хімічні властивості основних та кислотних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.
45. Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з основними оксидами, основами, солями.
46. Хімічні властивості кислот: взаємодія з металами. Ряд активності металів. Реакції заміщення. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Лабораторний дослід№3. Взаємодія хлоридної кислоти з металами Домашній експеримент . Взаємодія яєчної шкаралупи з оцтом.
47. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, кількості речовини, об’єму реагентів і продуктів реакції.
48. Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з солями, кислотними оксидами. Лабораторний дослід № 4.Дія розчинів лугів на індикатори.
49. Хімічні властивості лугів: взаємодія з кислотами. Реакція нейтралізації. Лабораторний дослід № 5. Взаємодія лугів з індикаторами.
50. Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Лабораторний дослід № 6 Взаємодія нерозчинних основ з кислотами. Лабораторний дослід № 7. Термічне розкладання нерозчинних основ.
51. Поняття про амфотерні гідроксиди.
52. Поняття про амфотерні гідроксиди.
53. Узагальнення та систематизація знань з теми «Оксиди, кислоти, основи».
54. Фізичні та хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами. Лабораторний дослід № 8. Взаємодія металів з солями у водному розчині. Лабораторний дослід № 9. Взаємодія солей з лугами у водному розчині.
55. Фізичні та хімічні властивості середніх: взаємодія з іншими солями. Лабораторний дослід № 10. Реакція обміну між солями в розчині.
56. Розрахунки за хімічними рівняннями.
57. Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей.
58. Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей.
59. Практична робота № 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.
60. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.
61. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук. Лабораторний дослід № 11. Розв’язування експериментальних задач.
62. Практична робота № 2 «Розв’язування експериментальних задач».
63. Розрахунки за хімічними рівняннями.
64. Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей.
65. Вплив оксидів, кислот, основ і середніх солей на довкілля.
66. Розрахунки за хімічними рівняннями.
67. Узагальнення та систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук».
68. Контрольна робота.
69. Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок.
70. Екскурсія до краєзнавчого музею.

Оберіть клас та предмет:

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

Ресурс:

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. При копіювання та використанны інформації зворотнє посилання на сайт lectures.7mile.net  обов'язкове.