ХІМІЯ 7 КЛ.

1. Хімія — наука про природу. Хімія в навколишньому світі.
2. Короткі відомості з історії хімії.
3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з устаткуванням кабінету хімії і лабораторним посудом.
4. Практична робота 1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми роботи з лабораторним посудом і нагрівальними приладами. Будова полум’я.
5. Речовини. Чисті речовини та суміші.
6. Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їх назви та символи.
7. Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва.
8. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів.
9. Розмаїття речовин. Метали й неметали.
10. Прості та складні речовини.
11. Хімічні формули речовин.
12. Валентність хімічних елементів.
13. Складання формул бінарних сполук за валентністю атомів елементів. Визначення валентності за формулами бінарних сполук.
14. Проміжне оцінювання знань з теми «Початкові хімічні поняття».
15. Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою.
16. Масова частка елементів у речовині.
17. Обчислення масової частки елемента в складі речовини. Розв’язування задач на визначення хімічних формул за масовими частками елементів, що входять до складу речовини.
18. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.
19. Практична робота 2. Дослідження фізичних і хімічних явищ.
20. Фізичні та хімічні властивості речовин. Способи вивчення хімічних речовин і явищ. Спостереження й експеримент у хімії.
21. Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси.
22. Хімічні рівняння.
23. Узагальнення й систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття».
24. Тематичне оцінювання з теми «Початкові хімічні поняття».
25. Прості речовини метали й неметали. Оксиген. Кисень, склад його молекули.
26. Проста речовина кисень. Фізичні властивості кисню. Одержання кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатори.
27. Хімічні властивості кисню: взаємодія з вуглецем, сіркою, фосфором. Реакції сполучення. Поняття про оксиди.
28. Практична робота 3. Одержання кисню в лабораторії та вивчення його властивостей.
29. Поняття про оксиди. Окиснення. Горіння. Умови виникнення та припинення горіння.
30. Кругообіг кисню в природі. Використання кисню, його біологічна роль.
31. Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою.
32. Поширення Феруму в природі. Використання заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах.
33. Прості речовини. Кисень. Залізо.


Оберіть клас та предмет:

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

Ресурс:

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. При копіювання та використанны інформації зворотнє посилання на сайт lectures.7mile.net  обов'язкове.