ХІМІЯ 10 КЛ.

1. Періодичний закон, періодична система хімічних елементів. Будова атома.
2. Хімічний зв’язок, будова речовини.
3. Теорія електролітичної дисоціації. Йонні реакції.
4. Хімічні реакції. Окисно-відновні реакції.
5. Неметалічні елементи та їхні сполуки.
6. Алотропія. Значення озонового шару для життя організмів на Землі.
7. Загальні хімічні властивості неметалів.
8. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота.
9. Амоніак: властивості, використання. Солі амонію. Якісна реакція на йон амонію.
10. Одержання амоніаку в лабораторії. Загальна схема одержання амоніаку в промисловості.
11. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів. Кислотні дощі.
12. Практична робота 1. Одержання карбон(IV) оксиду. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів.
13. Сульфатна кислота. Фізичні й хімічні властивості.
14. Сульфати. Якісна реакція на сульфат-іон. Розв’язання розрахункових задач з обчислення маси (об’єму, кількості речовини) продукту реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку.
15. Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розв’язання задач.
16. Контрольна робота № 1 з теми «Неметали та їхні сполуки».
17. Нітратна й фосфатна кислоти, їх властивості.
18. Нітрати й фосфати. Поняття про нітрати, проблеми їх умісту в продуктах харчування. Загальні відомості про нітратні й фосфатні добрива. Кругообіг Нітрогену в природі.
19. Карбонатна кислота. Карбонати й гідрогенкарбонати. Якісна реакція на карбонат-іон
20. Силікатна кислота й силікати. Поняття про будівельні матеріали: скло, цемент, бетон.
21. Використання неметалів та їхніх сполук. Кругообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект.
22. Контрольна робота з теми «Неметали та їхні сполуки».
23. Положення металічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний зв’язок. Фізичні властивості металів.
24. Характерні хімічні властивості металів.
25. Металічні елементи в природі. Загальні способи одержання металів. Виробництво чавуну та сталі.
26. Короткі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні. Розв’язання задач на розрахунки за хімічними рівняннями за реагентами, що містять домішки.
27. Поняття про сплави. Корозія металів. Захист від корозії.
28. Лужні метали. Натрій і Калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію й Калію. Використання найважливіших сполук Натрію й Калію. Калійні добрива.
29. Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію.
30. Алюміній. Алюміній оксид, алюміній гідроксид, їх амфотерність. Солі Алюмінію. Використання найважливіших сполук Алюмінію.
31. Ферум. Залізо. Ферум(II) і ферум(III) оксиди, відповідні їм гідроксиди, їх амфотерність. Солі Феруму. Використання найважливіших сполук Феруму.
32. Практична робота № 2. Розв’язання експериментальних задач.
33. Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті.
34. Контрольна робота з теми «Металічні елементи та їхні сполуки».


Оберіть клас та предмет:

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

Ресурс:

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. При копіювання та використанны інформації зворотнє посилання на сайт lectures.7mile.net  обов'язкове.