БІОЛОГІЯ 7 КЛ.

1. Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині. Органи дихання (газообміну), їх різноманітність та функції.
2. Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її основні функції.
5. Поняття про класифікацію тварин. Різноманітність тварин.
6. Загальна характеристика й розмаїтість багатоклітинних тварин. Тип Губки.
7. Загальна характеристика й розмаїтість кишковопорожнинних.
8. Загальна характеристика типу Кільчасті черви.
9. Пристосування в будові й процесах життєдіяльності паразитичних червів до їхнього способу існування.
10. Паразитичні безхребетні тварини. Плоскі черви.
11. Загальна характеристика типу Членистоногі.
12. Загальна характеристика класу Ракоподібні.
13. Загальна характеристика класу Павукоподібні.
14. Загальна характеристика класу Комахи.
15. Роль двошарових тварин у природі та їхнє значення для людини.
16. Загальна характеристика типу Круглі черви.
17. Загальна характеристика типу Молюски.
18. Класи Черевоногі та Двостулкові молюски.
19. Клас Головоногі молюски.
20. Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання.
21. Узагальнення матеріалів теми. Тематичне оцінювання.
22a. Розмаїтість ракоподібних. Їхня роль у природі й житті людини.
22. Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні. Підтип Черепні. Загальна характеристика класу Хрящові риби.
22b. Узагальнюючий урок з теми: «Загальна характеристика хордових тварин».
23. Загальна характеристика класу Кісткові риби.
24. Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб.
25. Загальна характеристика класу Земноводні.
26. Розмаїтість комах. Їхня роль у природі й житті людини.
27. Роль плазунів в екосистемах, їхнє значення для людини. Охорона плазунів.
28. Загальна характеристика класу Птахи.
29. Розмноження й розвиток птахів. Виводкові та нагніздні птахи.
30. Розмаїтість птахів. Роль птахів у екосистемах, їхнє значення для людини.
32. Контрольна робота.
33. Загальна характеристика класу Ссавці.
33. Розмноження кісткових риб. Поводження риб. Сезонні явища в житті риб.
34. Розмаїтість кісткових риб. Їхня роль у водних екосистемах.
35. Ссавці. Міні-проект «Зуби ссавців».
36. Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині. Органи дихання (газообміну), їх різноманітність та функції.
37. Особливості процесів життєдіяльності й поводження земноводних.
38. Роль земноводних в екосистемах, їхнє значення для людини. Охорона земноводних.
39. Загальна характеристика класу Плазуни.
40. Особливості процесів життєдіяльності й поводження плазунів.
41. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин.
42. Виділення, його значення для організму. Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин.
43. Контрольна робота.
44. Опора і рух. Види скелету. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин.
45. Порівняння будови скелетів хребетних тварин.
46. Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Захист. Пристосування для активного захисту і нападу.
47. Подразливість як загальна властивість тварин. Органи чуття їх значення. Лабораторне дослідження: Вивчення реакцій тварин різних груп у відповідь на подразнення.
48. Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. Поняття про регуляцію діяльності організму тварин.
49. Практична робота. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин.
50. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення.
51. Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Загальне поняття про регенерацію у тварин.
52. Періоди та тривалість життя тварин. Лабораторне дослідження: Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).
53. Поведінка тварин у природі та методи її вивчення.
54. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин.
55. Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна, репродуктивна (пошук партнерів, батьківська поведінка та турбота про потомство), територіальна.
56. Суспільна поведінка тварин.
57. Структура поведінкового акту. Типи поведінкових реакцій. Видова схильність до деяких форм поведінки.
58. Територіальна поведінка. Лабораторні дослідження: Спостереження за поведінкою тварин.

59. Комунікація тварин.
60. Захист міні-проектів (за вибором):
Спільноти тварин.

Чому мігрують тварини.
Як спілкуються тварини.
Як вчаться пташенята.
Як тварини користуються знаряддями праці.
61. Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.
62. Узагальнення та систематизація знань з теми «Поведінка тварин».
63. Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища.
64. Ланцюги живлення і потік енергії.
65. Співіснування організмів в угрупованнях.
66. Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика.
67. Основи охорони природи. Природоохоронні території. Червона книга України.
68. Екскурсія. Різноманітність тварин свого краю.
69. Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої природи.
Оберіть клас та предмет:

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

Ресурс:

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. При копіювання та використанны інформації зворотнє посилання на сайт lectures.7mile.net  обов'язкове.